Om OHJ38

Alt på disse sider om OHJ38 historisk. Renoveringen af OHJ38 blev afsluttet i efteråret 2017. Siderne bliver ikke mere opdateret.

Se lidt historie om OHJ 38 længere nede på siden.

 

I år 2002 arrangerede Asnæsværket Høstfest for hele E2. Festudvalget besluttede at emnet skulle være westernfest i røg og damp. Det blev ret hurtigt vedtaget at vore gæster østfra selvfølgelig skulle transporteres med et damplokomotiv. 

Peter Jørgensen der er ansat på Asnæsværket, og som alle ved har en vis forkærlighed for damplokomotiver, blev derfor kontaktet. Peter hjalp så med den videre kontakt til DSBs museumstog hvor der blev truffet aftale om et arrangement, således at 700 af vore gæster fik den fantastiske oplevelse at blive transporteret til Kalundborg med DSB PR 908.

Imens alt dette stod på var der nogle E2 ansatte der forstod at smede mens jernet var varmt.

Der blev sendt forsigtige følere ud til ledelsen på Asnæsværket, - om ikke det var en idé, - ja når nu man havde så meget plads, at renoverer et damplokomotiv. OHJ 38 stod i Tølløse og ventede på at blive renoveret, og det lykkedes at få Asnæsværkets kraftværkschef med på ideen ved at stille lokaler til rådighed og støtte økonomisk. Der blev herefter arbejdet på at få en samarbejdsaftale i stand mellem Dansk Jernbane-Klub (som ejer OHJ 38), 

Asnæsværkets Personaleforening og Asnæsværket.

Denne aftale blev endelig underskrevet d. 26. november 2003 af formand for D-maskinegruppen (en baneforening under Dansk Jernbane-Klub) Jan Bo Pedersen(tv), Asnæsværkets kraftværkschef, Jan Fabricius(th) samt formanden for Asnæsværkets Personaleforening Ulla Warming.

Efter underskrifterne var sat på papiret, blev der hurtigt indkaldt til møde, hvor alle interesserede blev inviteret. På dette møde blev man enig om de mere praktiske ting, såsom sikkerhed, mødedage og økonomi. Desuden var der rundvisning på lokationen.

På dette tidspunkt var OHJ 38 allerede ankommet til Asnæsværket idet lokomotivet søndag den 7. december rullede ind på Kalundborg station, ”næsten” til tiden.

Trods kulden blev lokomotivet modtaget af flere fotografer, både professionelle og amatører, og det blev ivrigt fotograferet hele vejen til Asnæsværket.

Her ses OHJ 38 på vej fra Kalundborg station til Asnæsværket. Udover lokomotivet består togstammen også af en Hims 465, hvori løsdele fra OHJ 38 der blev demonteret i Høng opbevares.

(OHJ 38 blev den 15. november 2003 flyttet fra remisen i Tølløse til Høng for demontering af kedel- og cylinderbeklædning, injektorer, haner, rør m.m. endvidere blev den gamle asbestisolering fjernet). 

Turen for OHJ 38 er foreløbigt endt i Asnæsværkets blok 1, hvor renoveringsarbejdet foregår, men ideen med renoveringsprojektet er jo at få OHJ 38 ud på skinnerne igen.

I mellemtiden var der flere E2’er der var brændt lidt varm på det der med damplokomotiver. 

Flere var jo i den alder hvor de kunne huske at damolokomotiver faktisk havde været brugt i det virkelige liv, og nogen kom måske i tanke om at det faktisk var lokomotivfører de ville have været, hvis ikke lige de var blevet ……. !

Så på den første ”arbejdsdag”, mandag d. 15. dec. mødte 12 friske personer op for at planlægge det videre forløb. Ud over nuværende E2 ansatte, deltager også Asnæsværkets Seniorklub der blandt medlemmerne har mange af Asnæsværkets pensionister og efterlønnere, - dygtige medarbejdere.

Billede fra en af de første arbejdsdage. Forrest Rudi Vetter med logbogen hvor der på hver arbejdsdag bliver indført hvad der er lavet, og hvad man evt. mangler af værktøj og lign. for at udføre en specifik opgave. (Dernæst Poul Ullitz, Carsten Andersen og Jørgen Abrahamsen.)

 

LIDT HISTORIE OM OHJ 38´s FORTID.

OHJ 38 blev bygget af Henschel-fabrikken i 1917, fabriksnummer 14299, og blev leveret til Svendborg-Fåborg Banen, (Sydfynske Jernbaner) og fik nummeret SFB 33. 

Sydfynske Jernbaner blev overtaget af DSB i 1949, og så fik lokomotivet nr. Df 130.

I 1960 blev lokomotivet solgt til Troldhedebanen, (TKVJ) hvor den fortsat hed Df 130. 

Ved denne banes nedlæggelse i 1968 kom lokomotivet til Odsherreds Jernbane, hvor det fik sit nuværende navn OHJ 38. OHJ og HTJ havde et samarbejde, som gjorde at OHJ 38 i flere vintre kørte sneplovstog på de to strækninger.

I 1981 købte Dansk Jernbaneklub lokomotivet.

OHJ 38 er i øvrigt det eneste damplokomotiv der er tilbage af alle dem der har tilhørt SFJ-banen i tidens løb.

Her er tre skorstensmærker, som OHJ 38 har haft i tidens løb.

TKVJ DSB OHJ

 

Historien om ´38 vil blive mere udførligt beskrevet efterhånden som jeg får fat i noget materiale om den gamle dejlige maskine.

Muligvis med nogle fotos eller lignende.

Venlig hilsen

Webmaster.

Klik på et billede for at se det i større format. (Der kan være undtagelser)